top of page
male-worker-inspection-measured-coil-pipe-circular-thickness-boiler-scan-minimum-thickness

Injisering

Behandling for offentlige kummer

installation-reinforced-concrete-well-water-supply-sewerage-construction-site-closeup-engi
Injisering kan brukes overalt hvor det er vanninntrengning 

Fremmedvann (regnvann, grunnvann) i spillvann koster kommunene dyrt. Et enkelt innsig kan koste hundretusenvis av kroner i året på grunn av større driftutgifter og unødvendig vedlikehold av utstyr. Vi reparerer kummer ved å injiserer polyuretan som tetter mot innlekkasje, som sparer kommunene for store årlige utgifter. 

Hvorfor injisering?

Ett enkelt innsig kan koste en kommune hundretusenvis av kroner i året. Dette fordi det ofte må pumpes og sendes til rensestasjonene, som igjen fører til store driftskostnader og unødvendig vedlikehold av utstyr. Injisering kan brukes overalt der det er vanninntrengning. Det er verken miljøskadelig eller helsefarlig. Dette tetter kum fra utsiden mot grunnvann/innlekk.

FORDELER MED INJISERING

  • Tetting mot fremmedvann
     

  • Bruk av polyuretan sparer graving, og dermed lavere kostnad
     

  • Besparelse på ledningsnettet / pumpestasjoner

insulated-pipe-large-metal-pipes-with-plastic-sheath-laid-trench-modern-pipeline-supplying
Services

Hvorfor velge oss...

Det er mange gode grunner til å velge oss. Nedenfor finner du noen av dem.

Pålitelig arbeid

Din trygghet: Alt arbeid vi utfører kommer med garanti på utførelse og materialer.

Lang erfaring

Vi har drevet med rehabilitering av kummer siden 1992, så vi har mye erfaring og faglig tyngde.

Landsdekkende

Vi arbeider med kommuner over hele landet og har avdelinger på Østlandet og i midt-Norge. 

bottom of page